Ayurvedic dance of elements

In the beginning was the Universal Soul, Pure Consciousness. From it came the original, sacred sound of Om. Its vibration created space (akasa). Under the influence of sound, the space began to swirl, creating air (vayu). The swirling air and space rubbed against each other, creating energy – fire (agni) was born. The fire was burning and its heat caused the air to condense – water (jala) was formed. Water mixed with fire, air and space, gave birth to earth (prthivi). Czytaj dalej „Ayurvedic dance of elements”

Ajurwedyjski taniec żywiołów

Na początku była Uniwersalna Dusza, Czysta Świadomość. Z niej wyłonił się pierwotny, święty dźwięk Om. Jego wibracja wytworzyła przestrzeń (akaśa). Przestrzeń  pod wpływem dźwięku zaczęła wirować, doprowadzając do powstania powietrza (vayu). Wirujące powietrze i przestrzeń pocierały o siebie, tworząc energię, gorąco i tak zrodził się ogień (agni). Ogień płonął, a jego ciepło sprawiło, że powietrze zaczęło się skraplać – powstała woda (jala). Woda mieszając się z ogniem, powietrzem i przestrzenią dała początek ziemi (prthivi).

I tak z tych pięciu elementów powstał wszechświat, wszystkie przejawy fizyczne. Czytaj dalej „Ajurwedyjski taniec żywiołów”